این پست را ســــــکوت می کنم تو بنویس !

این پست را سکوت می کنم تو بنویس !

تــو بنویس ...
از دلتنگی هایت،از دلخوری هات ، از حـرف های نگفته ...
از هرچه دلت می گوید !
بنویس برایـم...

از فردا باید بیا سرکار، اگر روزی چشمهامون بهم افتاد...آخه چطور به چشمات نگاه نکنم....تو به چـشمهایت بگـو ....
نگاهم نـکنـنـد ...
بگو وقتی چشم در چشم هم هستیم...
سرشان بـه کار خـودشان بـاشد...
نه که فـکر کـنی خـجـالت می کشم....
نـه !
حـواسم نـیـسـت . . . نکنه باز عـاشقـت شم...افسوس

دوستان عزیز با اجازه شما کامنتهای این پست به هیچ وجه نشان داده نخواهد شد.اوه

/ 0 نظر / 7 بازدید